REYN Bosnia and Herzegovina

Aktiviran web portal REYN BiH mreže!

Dana 4.12.2017. aktiviran je web portal REYN mreže u Bosni i Hercegovini.

REYN je Mreža podrške romskoj djeci koja će okupiti stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane pojedince, a potpuno uspostavljanje i funkcionisanje ove mreže predviđeno je u periodu od tri godine.