REYN Bosnia and Herzegovina

Izrađeni ključni dokumenti REYN BiH Mreže: Manifest i Strategija

Dana 26.2. i 27.3.2018. godine održani su sastanci Koordinacionog odbora REYN BiH Mreže na kojima su pripremljeni i usaglašeni dokumenti Manifest i Strategija REYN BiH Mreže.

edf