REYN Bosnia and Herzegovina

Održana radionica sa ciljem izrade plana zagovaranja REYN BiH mreže

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Centrom za obrazovne inicijative „Step by Step“ i Centrom za zastupanje građanskih interesa realizuju projekat REYN BIH (mreža podrške ranom odgoju i obrazovanju romske djece) BiH. Projekat finansiraju Fonda otvoreno društvo BiH, Unicef BiH i World Visiona BiH.

Ciljevi i svrha postojanja ove mreže je u skladu sa postojećim mrežama ovog tipa u svijetu, a to su da posluže kao profesionalna, inkluzivna, obrazovna i razvojna zajednica u okviru koje će sarađivati pojedinci, institucije, profesionalci i predstavnici nevladinog sektora u BiH i rade zajedno kako bi razvili vještine i dobre prakse, uspostave efikasna partnerstva i podrže profesionalni razvoj, a sve sa ciljem da se obezbijedi i posveti dovoljno pažnje i njege svakom djetetu.

Kako bi identifikovali strateške pravce djelovanja REYN BiH mreže, u srijedu 28.11.2018. održana je jednodnevna radionica sa ciljem izrade plana zagovaranja REYN BiH mreže.

Najvažniji zadatak je bio identifikovanje problema, definisanje ciljeva te određivanje meta i taktika kao osnova za formulisanje kvalitetnog i efikasnog plana zagovaranja.