REYN Bosnia and Herzegovina

BRISEL – DODJELA NAGRADA EU ZA INTEGRACIJU ROMA NA ZAPADNOM BALKANU I TURSKOJ – LINKOVI

Kako je već javljeno, povodom romske sedmice u EU 18. do 21. marta 2019. godine u…

Objavljen Antidiskrminacijski program i pravila

Antidiskriminacijski program i pravila Zajedno za inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje romske djece na Kantonu Sarajevo, liflet,…

BRISEL – DODJELA NAGRADA EU ZA INTEGRACIJU ROMA NA ZAPADNOM BALKANU I TURSKOJ

Povodom romske sedmice u EU 18. do 21. marta 2019 godine u Briselu  je upriličena dodjela…

BRISEL – Sanela Bešić dobitnica prve EU nagrade za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Povodom romske sedmice u EU 18. do 21. marta 2019. godine u Briselu  je upriličena dodjela…

Objavljena sekcija Vrtići za sve

Vrtići za sve Značaj ranog obrazovanja za djecu iz ranjivih grupa, Miroslava Marjanović JU Dječiji vrtić…

Objavljena sekcija Historija, kultura i jezik

Historija, kultura i jezik Dr. Dragoljub Acković, Istorija Roma u BIH, prezentacija Čhib, historia thaj kultura…

Objavljeni zaključci sa Okruglog stola

Objavljeni Zaključci sa okruglog stola na temu “Zdravstvena i socijalna zaštita romske djece u BiH” održanog 21.02.2019., u…