REYN Bosnia and Herzegovina

Objavljeni zaključci sa Okruglog stola

Objavljeni Zaključci sa okruglog stola na temu “Zdravstvena i socijalna zaštita romske djece u BiH” održanog 21.02.2019., u sklopu projekta REYN BiH (Mreža podrške ranom odgoju i obrazovanju romske djece).

Zaključci se nalaze u sekciji Dokumenti i Linkovi.