REYN Bosnia and Herzegovina

SARAJEVO – SVEČANA SJEDNICA ODBORA ZA ROME

Predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH Mujo Fafulić je na svečanoj sjednici Odbora za Rome, koja je održana povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma, kazao da romska zajednica u BiH i dalje zaostaju kada je u pitanju integracija u savremeno društvo.

Po njegovim riječima, u nezavidnom su položaju, jer i dalje imaju problema po pitanju stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i obrazovnih potreba Roma.

Napomenuo je da od 2017. godine imaju usvojen Okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma koji će, kako kaže, na neki način pružiti priliku romskoj zajednici da se integrira kroz obrazovanje u savremeno društvo.

– Kao romska zajednica u BiH i Odbor za Rome, smatramo da je put u budućnost i integraciju u savremeno društvo jedino kroz obrazovanje. Država BiH je, usvajanjem Okvirnog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma, izdvojila budžetska sredstva koja će pratiti određene mjere u Okvirnom akcionom planu – naveo je Fafulić.

Kazao je da je svečana sjednica Odbora za Rome i prilika da se podsjete onoga što se dešavalo Romima u toku Drugog svjetskog rata i da se sjete odvažnih, hrabrih ljudi iz romske populacije koji su 1971. godine imali priliku da održe prvi Svjetski kongres u Londonu.

Fafulić napominje da se zahvaljujući tim odvažnim Romima, koji su održali prvi Svjetski kongres, danas poslije niz godina obilježava Svjetski dan Roma. Podsjetio je da od održavanja prvog Kongresa imaju jedinstvenu himnu za sve Rome u svijetu i jedinstvenu zastavu za sve Rome, čime se mogu pohvaliti kao narod koji nema svoju matičnu državu, ali ima himnu i zastavu „kojom se pokrivaju svi Romi u svijetu“.

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija je kazala da su vlasti BiH, posebno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uz podršku Vijeća ministara BiH, napravili jedan operativno drugačiji pristup i započeli su s temeljitim mjerama i aktivnostima koje idu ka tome da se u dogledno vrijeme može govoriti o potpunoj integraciji Roma i romskih porodica u BiH.

Đuderija napominje da su ključna pitanja otvorena i nezavršena, a jedno od najbolnijih i najbitnijih za Rome je pitanje obrazovanja i zapošljavanja, „jer nema pune integracije sve do situacije u kojoj će većina, odnosno sva romska djeca biti uključena u osnovno, srednje i predškolsko obrazovanje i imati jednake šanse za pohađanje srednjih škola i visokoobrazovnih institucija i na taj način stvoriti sebi mogućnost za bolje radne pozicije i radni angažman“.

– Drugo pitanje koje smatramo važnim i na kojem intenzivno radimo posljednjih godina je antidiskriminacija, odnosno ‘skrivena diskriminacija’ kojoj su izloženi Romi kao jedna od ekonomski i socijalno ugroženih manjina. Nadu polažemo u snagu lokalnih zajednica, a njih je sada već skoro 15, koje su odlučile da naprave i svoje lokalne akcione planove i da pokrenu procese lokalne integracije romskih porodica u svojim zajednicama – navela je Đuderija.

Napominje da ponekad neki uspjesi nailaze i na kritike od ljudi koji kažu zašto samo Romi, zašto ne i svi drugi?

– Romi zato što su decenijama i vijekovima živjeli na margini i još uvijek žive, zato što njihova naselja još uvijek nisu urbanizirana, nemaju svi ni dovoljno kanalizacije ni vode ni komunalnih punktova gde može na adekvatan način da se odlaže otpad. Njihove ulice nisu sve asfaltirane ni osvjetljene, nemaju ni prostore za zajedničke aktivnsti, integriranje… Puno stvari stoji pred nama da bi mogli reći da je to nešto čime se možemo pohvaliti – istaknula je Đuderija.

Po njenim riječima, kroz novi Okvirni plan o obrazovnim potrebama Roma govori se i o kulturi, jeziku i tradiciji Roma, koja je važna, ali nije dovoljno zasupljena.

– Nastojat ćemo u narednom periodu i na tom planu raditi neke konkretne stvari – kazala je Đuderija, napomenuvši da sve ovo ne bi mogli bez svesrdne pomoći Evropske komisije i velikog broja međunarodnih organizacija.

Na svečanoj sjednici Odbora za Rome obratile su se i dobitnice EU nagrade za integraciju Roma/kinja na  zapadnom Balkanu i Turskoj za 2019. godinu Sanela Bešić i Indira Bajramović.

Sanela Bešić je kazala da je čast i privilegija dobiti od Evropske komisije nagradu za lični doprinos u razvoju i socijalnoj integraciji Roma u BiH.

Navela je da radi u nevladinom sektoru skoro 17 godina, te da je dala svoj lični doprinos u kreiranju strateških dokumenata za rješavanje problema Roma.

– Romi su najviše socijalno isključeni u BiH. Nadamo se da kroz naredne programe možemo postići veću socijalnu sigurnost, socijalnu pravdu, kako bi imali svi bolji i kvalitetniji život. To je ono čemu mi iz nevladinog sektora i težimo, da imamo jednake šanse, jednake mogućnosti za bolji i kvalitetniji život – navela je Bešić.  

Indira Bajramović je, govoreći o značaju nagrade koju je dobila, kazala da joj je drago da je neko primjetio i nagradio njen radi i trud, napominjući da je već više od 20 godina prisutna u romskoj zajednici, sluša probleme žena, susjeća s njiima, pomaže im u njihovom rješavanju…

– Ovo je nagrada svih nas, sve smo mi heroine, i one žene koje su nevidljive, koje su u zajednici, koje svaki dan preživljavaju i doživljavaju diskriminaciju i predrasude, koje svaki dan razmišljaju o tome da li će imati od čega napraviti djeci večeru. Sve smo mi heroine – poručila je Bajramović.

Svjetski dan Roma, 8. april, obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u  Londonu, jednog od najvažnijih događaja u historiji romskog naroda. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni.