REYN Bosnia and Herzegovina

SARAJEVO – Održana konferencija o izazovima i mogućnostima za romsku djecu i mlade

Romski obrazovni fond (REF) organizovao je u Sarajevu konferenciju pod nazivom “Izazovi i mogućnosti za romsku djecu i mlade Romkinje i Rome u Bosni i Hercegovini”, a u okviru regionalnog  projekta “Povećanje mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Romkinje i Rome na području Zapadnog Balkana i Turske”.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona, nacionalni Roma kontakt, Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Agencije za rad i zapošljavanje BiH, JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Vijeća Evrope, Romskog obrazovnog fonda i organizacija civilnog društva.

Cilj konferencije je bio da učesnici podjele iskustva i naučene lekcije iz oblasti obrazovnih politika i politika zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, te da se identifikuju glavni izazovi i problemi s kojim se suočavaju romska djeca u obrazovanju kao i kasnijem zapošljavanju.

Konferencija je podjeljena u tri panela, u kojim se govorilo o pristupu kvalitetnom obrazovanju za romsku djecu, primjerima sa terena, o zapošljavanju mladih Roma i Romkinja, dok se u trećem panelu baziralo na strukturalne i političke promjene za Romkinje i Rome u BiH i uvezivanje saradnje na državnom nivou.

Mujo Fafulić, presjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, istakao je važnost obrazovanja romske djece od predškolskog uzrasta pa do viskog obrazovanja.

Kada je u pitanju obrazovanje Roma u BiH, Fafulić je kazao da se na tom polju ne ulaže dovoljno sredstava ni na jednom nivou vlasti. U tom kontekstu, kazao je, da je ulaganje u obrazovanje prioritet nad prioritetima za rješavanje svih problema romske zajednice u BiH.

Dodao je da je prema podacima romskog nevladinog sektora, između 35 i 40 posto romske djece je uključeno u obrazovni sistem BiH.

“To znači da je 60 posto djece van obrazovnog sistema i to je najveći problem i kada je u pitanju zdravstvena zaštita te djece, jer nijedan nivo vlasti djecu koja su van obrazovnih sistema ne pokriva zdravstvenim osiguranjem”, rekao je Fafulić.

Sanela Bešić, izvršna direktorica Kali Sara – Romski informativni centar i koordinatorica REYN BiH mreže istakla je da je najvažnije otkloniti socio-ekonomske barijere za upis djece iz osjetljivih grupa u predškolske ustanove i osnovne škole, sa posebnim fokusom na romsku djecu. Zatim razviti nove i implementirati postojeće kvalitetne programe profesionalnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja za profesionalce i paraprofesionalce koji djeluju u području odgoja i obrazovanja.

„Najvažnije je istaknuti da je važno pod hitno uvesti strukturalne i političke promjene za Romkinje i Rome u Bosni i Hercegovini, sa posebnim akcentom na školovanje romske djece. Potrebno je širenje saradnje na državnom nivou, kako bi nakon školovanja Romi dobili i priliku za zaposlenje, kao i rješavanje pitanja trenutno nezaposlenih Roma širom BiH. Bez strukturalne suradnje na državnom nivou teško da će se stvari krenuti naprijed.“ – navodi Bešić.

Boris Pupić ispred Agencije za rad i zapošljavanje BiH, prezentirao je urađenu analizu o programima zapošljavanja Roma i Romkinja u BiH, u kojoj je učestvovalo 36 lokalnih zajednica.

Broj Roma i Romkinja na evidenciji biroa za zapošljavanje u 2018. godini  je 3519 od kojih je 7 sa završenim fakultetom, a čak 3156 nisko kvalificiranih radnika.

Od 2009. do 2017. putem programa zapošljavanja Roma zaposleno oko 800 Roma/Romkinja. Od tog broja oko 600 Roma/Romkinja zaposleno je kod poslodavaca (75%), a ostatak (25%) je samozapošljavanje.

Učesnici konferencije su se složili da, kako bi se povećao broj zaposlenih, ali i riješili svi drugi problemi s kojim se susreće romska zajednica, mora se krenuti od početka, to jeste od obrazovanja. Obrazovanje je ključ rješenja svih drugih nagomilanih problema u romskoj zajednici. S toga zajedno moraju djelovati i nevladine organizacije i institucije, uvezati saradnju na državnom nivou. Bez institucionalnog djelovanja i podrške teško da se Romi sami mogu boriti i mijenjati cjelokupnu sliku društva.

Projekat “Povećanje mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Romkinje i Rome na području Zapadnog Balkana i Turske je inicirao Romski obrazovni fond (REF) a podržan je grant sredstvima Evropske unije u vrijednosti tri miliona eura, dok je REF podržao sa 827.000 eura.