REYN Bosnia and Herzegovina

VARŠAVA – Radionica pod nazivom “Podrška izborima na zapadnom Balkanu: Promovisanje izbornog učešća Roma na Zapadnom Balkanu”

U organizaciji ODIHR u Varšavi održana radionica pod nazivom “Podrška izborima na zapadnom Balkanu: Promovisanje izbornog učešća Roma na Zapadnom Balkanu”

Glavni akcenat radionice se temeljio na podizanju svijesti o ograničenom izbornom učešću Roma na Zapadnom Balkanu, razmjena dobrih praksi u promicanju uključivanja Roma u suradnji s odgovornim institucijama u praćenju izbornih preporuka iznesenih u izvještajima o promatranju izbora, kao i preporuke ODIHR-ovog „Trećeg izvještaja o statusu: provedba akcionog plana“ o unaprjeđenju položaja Roma u okviru OSCE-a, za Rome, sa Romima ”.

Na skupu je učestvovalo 35 učesnika sa Zapadnog Balkana, među kojima su i romski političari, članovi parlamenata i profesionalci u izvršnim strukturama, članovi građanskih posmatračkih organizacija, stručnjaci iz međunarodnih organizacija, kao i aktivisti i predstavnici civilnog društva. Iz Bosne i Hercegovine učesnica/panelista je bila Sanela Bešić ispred Udruženja Kali Sara – Romski informativni centar

Sanela Besic

Sanela Bešić, izvršna direktorica Kali Sara – Romski informativni centar upoznala je učesnike radionice o specifičnoj situaciji u Bosni i Hercegovine kada su u pitanju izbori i glasanje. Političko učešće nacionalnih manjina tema je stalnih rasprava u bh. javnosti, naročito nakon donošenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci protiv BiH. Pripadnici ustavne kategorije ‘ostalih’, među kojima je i 17 nacionalnih manjina, zaista su diskriminirani i marginalizirani u brojnim segmentima političkog života. Tu se posebno ističu problemi nemogućnosti kandidiranja za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i za Predsjedništvo BiH, za koje su prema važećem Ustavu, mjesta predviđena samo za pripadnike tri konstitutivna naroda. Bosna i Hercegovina nije jedina zemlja u kojoj je zabilježeno ovakvo kršenje ljudskih prava, ali je prva članica Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama čiji je ukupni ustavni poredak doveden u pitanje odlukom Evropskog suda za ljudska prava, i to upravo zbog neodgovarajućeg tretmana osoba koje ne pripadaju konstitutivnim narodima.

Ipak, kada je riječ o učešću pripadnika nacionalnih manjina u političkom životu, koje je predviđeno međunarodnim standardima ljudskih prava, ono nije ograničeno na jedan nivo vlasti ili na nekoliko institucija. Pripadnici nacionalnih manjina bi svoje pravo na političku participaciju trebalo da ostvaruju na različitim nivoima vlasti u BiH i u svim procesima donošenja odluka, naročito onih koje ih se najdirektnije tiču. Međutim, postavlja se pitanje da li je njihovo učešće u političkom životu u BiH deklarativno ili stvarno? – ističe Bešić.

Bitno je napomenuti da općine i gradovi koji su usklađeni sa Izbornim zakonom nisu obavezni rezervisati garantirano mjesto za predstavnike nacionalnih manjina u Vijeće općina, jer nemaju 3% pripadnika nacionalnih manjina u svom području. Prema popisu stanovništva 1991, samo tri općine imale su preko 3% pripadnika nacionalne manjine u određenom području. Općine i gradovi koji nisu uskladili svoj statut sa sadašnjim Izbornim zakonom za sada rezervišu garantirano mjesto u njihovim odborima nacionalnih manjina.

„Trenutno ima 34 vijećnika nacionalnih manjina, od kojih 14 pripadnika nacionalne manjine Roma. Od 14, postoje samo tri nezavisna vijećnika“ – kazala je Sanela Bešić, izvršna direktorica Kali Sara – Romski informativni centar.