REYN Bosnia and Herzegovina

15.06.-16.06.2019. U Brezi održane edukativne radionice za roditelje s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija

World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjem Kali Sara – Romski informativni centar, koordinatorom REYN BiH mreže, organizovali su u Brezi 15. i 16. juna edukativne radionice za roditelje na četiri teme/modula:

  1. Disciplinovanje bez fizičkog kažnjavanja;
  2. Upravljanje stresom;
  3. Rješavanje problema – donošenje odluka i
  4. Samopuzdanje i samopoštivanje s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija.

Radionice se održavaju u sklopu sporazuma koji sadrži dvije komplementarne komponente:

–          Jačanja vještina pozitivnog roditeljstva kroz razovoj trening modula i realizacije seta radionica i

–          Provedbu zagovaračke kampanje usmjerene na podizanje svijesti djece, roditelja, profesionalaca i šire zajednice o problematici s kojom se susreću romske porodice u ostvarivanju osnovnih socio – ekonomskih prava, te zagovaranju za unaprijeđenje ciljnih politika u ovom domenu.

Razvoj seta roditeljskih vještina sastavljen je od 8 tema / modula namijenjenih razvoju roditeljskih vještina, a dizajn zagovaračke kampanje zasniva se na modulu „Žive biblioteke“ (Live library).

Naredni set edukativnih radionca će biti održano 29. i 30. juna u Brezi na kojima će biti obrađene teme / moduli:

  1. Uspostavljanje pozitivnih socijalnih odnosa;
  2. Tehnike učenja – radne navike;
  3. Motivacija za školovanje;
  4. Kako prenijeti djeci prave vrijednosti – kako napraviti pozitivno porodično okruženje – pravila i rutine u porodici.