REYN Bosnia and Herzegovina

24.08.-25.08.2019. U Vojkovićima održane edukativne radionice za roditelje s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija

World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjem Kali Sara – Romski informativni centar, koordinatorom REYN BiH mreže, organizovali su u Vojkovićima 24. i 25. augusta edukativne radionice za roditelje na osam tema/modula.

Edukacijski moduli za roditelje su  sastavljeni od 8 tema / modula namijenjenih razvoju roditeljskih vještina.