REYN Bosnia and Herzegovina

Objavljena sekcija Historija, kultura i jezik

Historija, kultura i jezik Dr. Dragoljub Acković, Istorija Roma u BIH, prezentacija Čhib, historia thaj kultura…

Objavljeni zaključci sa Okruglog stola

Objavljeni Zaključci sa okruglog stola na temu “Zdravstvena i socijalna zaštita romske djece u BiH” održanog 21.02.2019., u…

ODRŽAN OKRUGLI STOL NA TEMU – “ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA ROMSKE DJECE U BIH”

Zdravstvena i socijalna zaštita romske djece u BiH” tema je okruglog stola, koji je organiziran danas,…

ODRŽAN TRENING NA TEMU “ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJANA PRAVA ROMA U BIH”

U organizaciji Kali Sara – Romski informativni centar (Koordinator REYN BiH mreže) održan je jednodnevni trening…