REYN Bosnia and Herzegovina

25.03.2020. Objavljen poster “Ostanite zdravi!”


World Vision BiH je, partnerstvu sa udruženjem Kali Sara – RIC i REYN BiH mrežom, finalizirao informativno-edukativni poster sa sloganom “Ostanite zdravi!” za djecu i porodice na romskom jeziku koji je već, putem online društvenih platformi krenuo u diseminaciju. U formi pamfleta će biti distribuiran na terenu uz pakete podrške.