REYN Bosnia and Herzegovina

01.04.2020. MINDFULNESS: Kratke vježbe za djecu

Kratke mindfulness vježbe koje vam ovdje donosimo su dio programa mindfulnessa za djecu, a u obliku brošure su ih priredile stručnjakinje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med. i Ella Selak Bagarić, mag. psych. Vježbe su naročito korisne u stanjima uznemirenosti praćenih neugodnim osjećajima kao što su strah, ljutnja, tuga, koji se mogu javiti tijekom stresnih situacija kao što su ovi dani koje proživljavamo u tijeku pandemije koronavirusa (COVID-19) i posljedica potresa u gradu Zagrebu.

Člana sa fotografijama preuter sa Facebook stranice
Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.