REYN Bosnia and Herzegovina

11.06.2020. Smjernice za sprečavanje širenja stigme vezane za COVID-19

World Vision BiH je u prethodnom periodu, odgovarajući na prepoznate potrebe zajednica sa kojima radimo, razvio smjernice i, na osnovu njih, postere koji ce biti od pomoći nama i našim partnerima da na aktivan način doprinesu sprečavanju i smanjenju stigme vezane za pojavu korona virusa, ali i stigme kao opšte poznate pojave u društvu, sa čijim se negativnim posljedicama svakodnevno susrećemo.