REYN Bosnia and Herzegovina

01.07.2020. Dojenje i COVID-19 – naučni sažetak

Dojenje je ključno za preživljavanje, prehranu i razvoj dojenčadi i male djece te zdravlje majki. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje tokom prvih 6 mjeseci života, a zatim nastavak dojenja u kombinaciji sa odgovarajućom dohranom do 2. godine života i nakon toga.  Rani i neprekinut kontakt koža-na-kožu, boravak majke i novorođenčeta u istoj sobi nakon porođaja, i tzv. klokanska majčinska njega također značajno povećavaju šanse za preživljavanje novorođenčadi i smanjuju morbiditet, te se preporučuju od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

Međutim, postoji određena bojazan da li majke kod kojih je potvrđena infekcija virusom COVID-19 mogu dojenjem prenijeti virus SARS-CoV-2 na svoje bebe ili malu djecu. Kod donošenja preporuka koje se tiču dojenja i kontakta između majke i djeteta moraju se u potpunosti uzeti u obzir ne samo potencijalni rizici od infekcije dojenčeta virusom COVID-19, već i rizici od morbiditeta i smrtnosti povezanih sa nedojenjem, neodgovarajućim korištenjem dojenačkih mliječnih pripravaka, ali i zaštitni učinci kontakta koža-na-kožu. Ovaj naučni sažetak sagledava dosadašnje dokaze o rizicima prenošenja virusa COVID-19 sa zaražene majke na njenu bebu putem dojenja, kao i dokaze o rizicima koje nedojenje ima po zdravlje djeteta.

Više detalja možete naći u dokumentima WHO (bhs / eng).

_______________________________________________________

Ovaj tekst produciran je u okviru projekta Povećanje svjesnosti o važnosti imunizacije sa posebnim fokusom na romske zajednice – Imunizacija za svako dijete! koji provodi Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa CZP „Romalen“ Kakanj i UNICEF-ovim Uredom za BiH, uz finansijsku podršku Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i USAID-a.