REYN Bosnia and Herzegovina

STUDIJA SLUČAJA POMOĆI ĆE UKLJUČIVANJU ROMSKE DJECE U PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Prema službenoj statistici iz popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini (BiH) živjelo je…

THE CASE STUDY ON ENROLLMENT OF ROMA CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

There were 12,583 Roma living in Bosnia and Herzegovina (BiH), according to the official statistics from…