REYN Bosnia and Herzegovina

STUDIJA SLUČAJA POMOĆI ĆE UKLJUČIVANJU ROMSKE DJECE U PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Prema službenoj statistici iz popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini (BiH) živjelo je 12.583 Roma. Mnoge organizacije civilnog društva koje rade s Romima tvrde su da je stvarni broj Roma u BiH mnogo veći – od 40.000 do 50.000. Socijalna isključenost romske populacije u BiH znači da su pojedinci, cijele porodice, uključujući naselja, na marginama društva. Oni nisu u mogućnosti da učestvuju u ekonomskim, socijalnim i kulturnim trendovima. Stoga im nedostaju osnovne obrazovne mogućnosti i zaposlenje.

Predškolsko obrazovanje u BiH glavna je slabost obrazovnog sistema, jer ima najnižu stopu predškolskog obrazovanja u regiji. Prema MICS 4 (višestruka klasterska ispitivanja), samo 25% sve djece u BiH pohađa predškolsko obrazovanje. Za romsku djecu ovaj je broj manji, jer je samo 2% romske djece u dobi od 3 do 5 godina upisano u organizirani program ranog obrazovanja. Visoke naknade, nedovoljni predškolski kapaciteti, neravnomjerna distribucija mreže predškolskih ustanova širom zemlje, nedostaje prvenstveno u malim gradovima i ruralnim područjima, ograničen broj kvalifikovanog osoblja, nedostatak svijesti o značaju ranog obrazovanja i stigma i diskriminacija prema Romima i druge marginalizirane skupine glavni su razlozi slabog upisa u predškolsko obrazovanje.

Na taj je način Udruženje Kali Sara u okviru mreže REYN BiH započelo studiju slučaja koja priprema uspješnu kampanju za unapređenje učešća romske djece u predškolskom obrazovanju.

„Ova studija slučaja istraživat će upis romske djece u obrazovni sistem, fokusirajući se na obavezni predškolski program,“ kaže Sanela Bešić „Analizu ćemo provesti u devet ciljnih opština. Analizirat ćemo zakonska i proceduralna uska grla u vezi s pristupom predškolskom obrazovanju i utvrditi nalaze sa ključnim dionicima. Na osnovu rezultata analize, definisaćemo niz preporuka koje će nadam se ukloniti pravne i proceduralne prepreke za uključivanje romske djece u predškolsko obrazovanje. Osim toga, podijelit ćemo ove preporuke sa relevantnim vladinim partnerima. “

Nalazi studije slučaja takođe će se koristiti za programe zasnovane na dokazima UNICEF-a i REYN-a za podršku uključivanju romske djece u predškolsko obrazovanje. Očekuje se da će izvještaj biti objavljen u maju 2021. godine.