REYN Bosnia and Herzegovina

O nama

Šta je REYN?

REYN (Romani Early Years Network) je mreža podrške romskoj djeci koja će okupiti stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane pojedince u Bosni i Hercegovini i regionu. Potpuno uspostavljanje i funkcionisanje ove mreže predviđeno je u periodu od tri godine.

REYN Bosne i Hercegovine je dio internacionalne mreže (REYN International) koju podržavaju Međunarodna organizacija Korak po korak (Step by step Association) i Fondacija za otvoreno društvo (Open Socitety Fund).

 

Zašto je REYN važan?

Zbog socijalne isključenosti Roma, pojedinci, cijele porodice, pa i romske zajednice nalaze se na marginama društva. Oni nisu u mogućnosti da učestvuju u ekonomskim, socijalnim i kulturnim trendovima, a ovakva situacija rezultirala je siromaštvom, te nedostatkom obrazovanja i zapošljavanja.

Predškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini je iznimno slaba karika u obrazovnom sistemu. Iako je u proteklim godinama došlo do povećanja broja romske djece koja pohađaju osnovnu školu, u istom periodu došlo je do povećanja broja djece koja napuštaju školu.

Također, kvalitet obrazovanja za romsku djecu slabiji je u odnosu na drugu djecu, a podrška koju dobijaju je nedovoljna. Brojna romska djeca ne idu redovno u školu i diskriminirana su.

Proces EU integracija u BiH rezultirao je donošenjem pojedinih zakona kojim su obuhvaćeni i problemi u razvoju djece, ali i dalje postoje brojne prepreke kao što je nedostatak svijesti kod donosioca odluka kao i nedostatak finansijskih sredstava.

Upravo su to neki od razloga zašto je iznimno važno uspostaviti REYN BiH. Ciljevi i svrha postojanja ove mreže bit će u skladu sa postojećim mrežama ovog tipa u svijetu, a to su da posluže kao profesionalna, inkluzivna, obrazovna i razvojna zajednica u okviru koje će sarađivati romski i ne-romski članovi. Oni će raditi zajedno kako bi razvili vještine i dobre prakse, uspostavili efikasna partnerstva i podržavali profesionalni razvoj, a sve sa ciljem da se obezbijedi i posveti dovoljno pažnje i njege svakom djetetu.

U BiH je još uvijek potrebno raditi na svjesnosti o važnosti ranog razvoja djeteta i pružanju podrške u poboljšanju obrazovanja za romsku djecu.

 

Ko uspostavlja REYN?

Projekat uspostavljanja REYN-a BiH predvodi udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“, a partneri na projektu su Centar za obrazovne inicijative – Korak po korak i Centar za zastupanje građanskih interesa.

U prvoj godini realizacije projekta očekuje se da će REYN imati 30 aktivnih članova, a do kraja treće godine očekuje se da će mreža imati barem 100 članova. To će biti profesionalnci iz oblasti obrazovanja (odgajateljice, učitelji i učiteljice, psiholozi, pedagozi i savjetnici) kao i aktivisti romskih i neromskih organizacija civilnog društva. Poziv da se pridruže REYN-u dobit će i ekperti koji se fokusiraju na pitanja ranog dječijeg razvoja, a dolaze iz oblasti zdravstva, kulture, umjetnosti itd.

REYN BiH će biti otvoren za sve pojedince, institucije, organizacije i asocijacije.

 

Šta su ciljevi REYN-a?

Osnovni ciljevi projekta kojeg provodi udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“ su:

  • Na državnom nivou formirati obrazovnu zajednicu od najmanje 30 profesionalaca iz oblasti ranog dječijeg razvoja,
  • Poboljšati kapacitete za rad profesionalaca i drugih učesnika na polju ranog dječijeg razvoja i to kroz adekvatne treninge i razmjenu iskustava,
  • Povećati svjesnost o važnosti ranog dječijeg razvoja na svim nivoima (građani, institucije, donosioci odluka).

 

Kako će REYN biti održiv?

Osim uspostavljanja REYN-a u trogodišnjem periodu bit će potrebno osigurati njegovu održivost. To će biti postignuto doprinosom profesionalnom razvoju na polju ranog dječijeg razvoja osoba koje rade sa romskom djecom.

Također, potrebno je uspostaviti saradnju između postojećih REYN organizacija, obezbjediti pristup najboljim praksama i razmjeni iskustava, kreirati web stranicu i interaktivni blog, povećati nivo razumijevanja i razmjene kroz studijske posjete, promovirati jačanje svjesnosti o važnosti programa ranog dječijeg razvoja, te provoditi aktivnosti zagovaranja.