REYN Bosnia and Herzegovina

Održana radionica sa ciljem izrade plana zagovaranja REYN BiH mreže

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Centrom za obrazovne inicijative „Step by…

Forum REYN BiH Mreže spreman! / REYN BiH Network Forum ready!

Dragi prijatelji, završene su posljednje pripreme. Forum REYN BiH Mreže je spreman za rad! U sljedećih par…

ODRŽANA KONFERENCIJA „SOCIO-EKONOMSKA INKLUZIJA ROMA U BIH-POSTIGNUĆA, UOČENE BARIJERE I NAREDNI KORACI

U sklopu trogodišnjeg projekta održana je  konferencija „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH“ koji impelemtira…

Održana prva radionica za izradu Plana zagovaranja REYN BiH Mreže

Dana 28.8.2018. održana je prva radionica za izradu Plana zagovaranja REYN BiH Mreže. Svrha radionice bila je…

Održan trening o zagovaranju i umrežavanju

Dana 27.8.2018. održan je trening o zagovaranju i umrežavanju za 20 članova REYN BiH Mreže. Cilj treninga…

Organizovani treninzi o važnosti predškolskog obrazovanja za predstavnike kantonalnih i opštinskih vlasti i nevladinog sektora u BiH

U periodu april-juni 2018. godine, organizovani su treninzi o važnosti predškolskog obrazovanja i to u Mostaru (13.4.),…

Izrađeni ključni dokumenti REYN BiH Mreže: Manifest i Strategija

Dana 26.2. i 27.3.2018. godine održani su sastanci Koordinacionog odbora REYN BiH Mreže na kojima su pripremljeni…

Prezentirani prvi rezultati u procesu uspostavljanja REYN mreže za BiH / Presentation of first results in the process of establishing the REYN network for BiH

U sklopu konferencije „Obrazovne politike za Rome u  BiH u kontekstu EU integracija“, koja je održana…

Održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u konetekstu EU integracija“

U organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ jučer je na Ilidži održana Konferencija „Obrazovne…

Aktiviran web portal REYN BiH mreže!

Dana 4.12.2017. aktiviran je web portal REYN mreže u Bosni i Hercegovini. REYN je Mreža podrške romskoj…