Održana radionica sa ciljem izrade plana zagovaranja REYN BiH mreže

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Centrom za obrazovne inicijative „Step by Step“ i Centrom za zastupanje građanskih interesa realizuju projekat REYN BIH (mreža podrške ranom odgoju i obrazovanju romske djece) BiH. Projekat finansiraju Fonda otvoreno društvo BiH, Unicef BiH i World Visiona BiH.

Ciljevi i svrha postojanja ove mreže je u skladu sa postojećim mrežama ovog tipa u svijetu, a to su da posluže kao profesionalna, inkluzivna, obrazovna i razvojna zajednica u okviru koje će sarađivati pojedinci, institucije, profesionalci i predstavnici nevladinog sektora u BiH i rade zajedno kako bi razvili vještine i dobre prakse, uspostave efikasna partnerstva i podrže profesionalni razvoj, a sve sa ciljem da se obezbijedi i posveti dovoljno pažnje i njege svakom djetetu.

Kako bi identifikovali strateške pravce djelovanja REYN BiH mreže, u srijedu 28.11.2018. održana je jednodnevna radionica sa ciljem izrade plana zagovaranja REYN BiH mreže.

Najvažniji zadatak je bio identifikovanje problema, definisanje ciljeva te određivanje meta i taktika kao osnova za formulisanje kvalitetnog i efikasnog plana zagovaranja.

Forum REYN BiH Mreže spreman! / REYN BiH Network Forum ready!

Dragi prijatelji,

završene su posljednje pripreme. Forum REYN BiH Mreže je spreman za rad! U sljedećih par dana svi registrovani korisnici će dobiti e-mail iz sistema da se uloguju i testiraju ovaj servis.

 

Pozdrav,

REYN BiH Team

 

Dear friends,

final preparations have been completed. REYN BiH Network forum is ready to go live! In the next few days, all registered users will receive an e-mail from the system to log in and test this service.

Best regards,

REYN BiH Team

ODRŽANA KONFERENCIJA „SOCIO-EKONOMSKA INKLUZIJA ROMA U BIH-POSTIGNUĆA, UOČENE BARIJERE I NAREDNI KORACI

U sklopu trogodišnjeg projekta održana je  konferencija „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH“ koji impelemtira Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“ u partnerstvu sa „Centrom za zastupanje građanskih interesa“, Omladinskom romskom incijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka-Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta BiH. Konferenciju je finansijski podržao  Fond za otvoreno društvo Švajcarske (FOSI).

U toku konferencije su prezentirani zaključci i preporuke koje su rezultat rada u 1. godini implementacije projekta a koje dotiču  barijere u realizaciji okvirnih i lokalnih akcionih planova za rješavanje problema romske nacionalne manjine u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stambenog zbrinjavanja, diskriminacije i transverzalnih tema kao osvrt na postojeće institucionalne aranžmane, pitanja koordinacije, monitoring i evaluacije učinka finasiranih programa i mjera te izvještavanja.

Na Konferenciji su predstavljene i aktivnosti na uspostavljanju REYN BiH mreže. Koordinatorica Mreže, Sanela Bešić, predstavila je strategiju i plan zagovaranja Mreže, dok je Esma Hadžagić, Ekspertica/ koordinatorica na izradi Platforme održala prezentaciju pod nazivom „Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020.

 

Održan trening o zagovaranju i umrežavanju

Dana 27.8.2018. održan je trening o zagovaranju i umrežavanju za 20 članova REYN BiH Mreže.

Cilj treninga je bio da se poveća znanje i razumijevanje šta je to razumijevanje, kako se to u praksi realizuje i zašto je važno umrežavanje i koje su prednosti umrežavanja.

Učesnici treninga su dali prve/inicijalne prijedloge za plan zagovaranja REYN Mreže u Bosni i Hercegovini.

Organizovani treninzi o važnosti predškolskog obrazovanja za predstavnike kantonalnih i opštinskih vlasti i nevladinog sektora u BiH

U periodu april-juni 2018. godine, organizovani su treninzi o važnosti predškolskog obrazovanja i to u Mostaru (13.4.), Doboju (23.4.), Bijeljini (26.4.) i Zenici (11.6.) za ukupno 70 predstavnika kantonalnih i opštinskih vlasti i nevladinog sektora u BiH.

Cilj ovih treninga je bio upoznati učesnike treninga o zakonskim normama koje reguliše Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja i važnosti uključivanja djece, posebno iz socijalno ugroženih kategorija u sistem predškolskog obrazovanja.

Prezentirani prvi rezultati u procesu uspostavljanja REYN mreže za BiH / Presentation of first results in the process of establishing the REYN network for BiH

U sklopu konferencije „Obrazovne politike za Rome u  BiH u kontekstu EU integracija“, koja je održana 11. decembra u Sarajevu, prezentirani su prvi rezultati procesa uspostavljanja REYN-a (Mreža podrške ranom odgoju i obrazovanju romske djece) za BiH.

Osnivači REYN BiH mreže, Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar, Centar za obrazovne incijative Step by Step i Centar za zastupanje građanskih interesa CPI predstavili su učesnicima Konferencije projekat REYN BiH te novu web-stranicu kreiranu isključivo za ovu mrežu.

Ova web-stranica će biti svojevrsna interaktivna platforma za razmjenu znanja, iskustava i ideja, te za pomoć roditeljima, pedagozima i romskim organizacijama kako bi se osigurala podrška djeci u ranom razvoju.

REYN BiH će okupiti stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane pojedince.

Predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ pozvali su učesnike Konferencije da se uključe u projekat i tako daju svoj doprinos razvoju vještina i dobrih praksi, te uspostavljanju efikasnog partnerstva, a sve sa ciljem da se obezbijedi i posveti dovoljno pažnje i njege svakom djetetu.

 

English:

As part of the “Educational Policies for Roma in BiH in the context of EU Integrations” conference, held on December 11 in Sarajevo, the first results of the process of establishing REYN (Romani Early Years Network) for BiH were presented.

The founders of the REYN BiH Network, the Kali Sara – Roma Information Center Association, Center for Educational Initiatives Step by Step and CPI Public Interest Advocacy Center, presented to REYN BiH project participants a new website created exclusively for this network.

This web site will be a kind of interactive platform for sharing knowledge, experiences and ideas, as well as helping parents, pedagogues and Roma organizations provide support children in early childhood.

REYN BiH will bring together experts, activists and all other interested individuals.
Representatives of the Kali Sara – Roma Information Center Association invited the Conference participants to get involved in the project, thus contributing to the development of skills and good practices, and establishing an effective partnership, with the aim of ensuring enough attention and care for every child.

Održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u konetekstu EU integracija“

U organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ jučer je na Ilidži održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u kontekstu EU integracija“ kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije EU u BiH, Regionalnog savjeta za saradnju i nevladine organizacije.

Na konferenciji je nezavisna konsultantica Mirna Jančić Doyle prezentirala rezultate analize obrazovnih politika i iznijela prijedlog za njihovo unapređenje.

Doyle je istakla da je analiza pokazala značajnu neuključenost romske djece na svim nivoima obrazovanja  u BiH i da je nastavak postojećim pristupom i tempom ne predstavlja prihvatljivu opciju jer je potrebna veća obaveza i finansijska odgovornost nadležnih institucija za uključivanje i inkluziju romske djece u obrazovanje. Preporučila je, između ostalog, izradu novog okvirnog plana na nivou države da svako kantonalno/entitetsko ministarstvo obrazovanja, i odjel za obrazovanje Brčko Distrikta, izradi vlastiti akcioni plan u skladu sa jasnim novim ciljevima i mjerama; da nadležne institucije na nivou kantona, entiteta i distrikta iskoriste ovu mogućnost za izradu intersektoralnog pristupa po uzoru na zemlje u regionu; da nadležne institucije usvoje predloženi obrazac za postavljanje jasnih novih ciljeva i mjera.

U okviru diskusije na današnjoj konferenciji predstavnici romskih udruženja iznijeli su primjere neadekvatne uključenosti romske djece u obrazovanje u BiH, ali i niz prijedloga za prevazilaženje problema.

Tokom panela „EU politike za integraciju Roma do 2020. godine“ predstavljene su politike EU za Rome kao i Program integracije Roma do 2020. godine. Politički savjetnik Delegacije EU u BiH Olaf Deussen naglasio je da su Romi u BiH najisključeniji dio društva te da mnogi od njih žive u siromaštvu, socijalnoj isključenosti i suočeni su sa diskriminacijom.

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Džuderija navela je da „u BiH već postoje određeni programi za obrazovanje romske djece, ali da sada te programe treba uvrstiti u sistem obrazovanja, u nastavu, podršku roditeljima, programe stipendiranja itd.“.

Ekspertica za izradu politika Regionalnog savjeta za saradnju, Aleksandra Bojadjieva, podsjetila je da je cilj Programa integracije Roma do 2020. godine integracija romske manjine kroz sistemsku podršku države kroz konkretne strateške programe i budžete.

Danas su predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ predstavili i projekat REYN BiH (Mreža podrške ranom obrazovanju romske djeci) te novu web-stranicu kreiranu isključivo za ovaj projekat. Ova web-stranica će biti svojevrsna interaktivna platforma za razmjenu znanja, iskustava i ideja, te za pomoć roditeljima, pedagozima i romskim organizacijama kako bi se osigurala podrška djeci u ranom razvoju.

Aktiviran web portal REYN BiH mreže!

Dana 4.12.2017. aktiviran je web portal REYN mreže u Bosni i Hercegovini.

REYN je Mreža podrške romskoj djeci koja će okupiti stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane pojedince, a potpuno uspostavljanje i funkcionisanje ove mreže predviđeno je u periodu od tri godine.