REYN Bosnia and Herzegovina

SARAJEVO – SVEČANA SJEDNICA ODBORA ZA ROME

Svečana sjednica Odbora za Rome, inserti Saliha Đuderija, pomoćnice ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH…

Objavljen Antidiskrminacijski program i pravila

Antidiskriminacijski program i pravila Zajedno za inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje romske djece na Kantonu Sarajevo, liflet,…

BRISEL – DODJELA NAGRADA EU ZA INTEGRACIJU ROMA NA ZAPADNOM BALKANU I TURSKOJ

Povodom romske sedmice u EU 18. do 21. marta 2019 godine u Briselu  je upriličena dodjela…

Održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u konetekstu EU integracija“

U organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ jučer je na Ilidži održana Konferencija „Obrazovne…

Aktiviran web portal REYN BiH mreže!

Dana 4.12.2017. aktiviran je web portal REYN mreže u Bosni i Hercegovini. REYN je Mreža podrške romskoj…