REYN Bosnia and Herzegovina

Izrađeni ključni dokumenti REYN BiH Mreže: Manifest i Strategija

Dana 26.2. i 27.3.2018. godine održani su sastanci Koordinacionog odbora REYN BiH Mreže na kojima su pripremljeni…

Prezentirani prvi rezultati u procesu uspostavljanja REYN mreže za BiH / Presentation of first results in the process of establishing the REYN network for BiH

U sklopu konferencije „Obrazovne politike za Rome u  BiH u kontekstu EU integracija“, koja je održana…