REYN Bosnia and Herzegovina

Dokumenti i Linkovi

REYN Bosnia and Herzegovina documents:

 REYN BiH Manifest

 REYN BiH Strategija

 REYN BiH Manifest (English)

 REYN BiH Strategija (English)

 REYN BiH Manifest (Romani)

 REYN BiH Strategija (Romani)

Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2022.

Zaključci sa okruglog stola o socijalnoj i dječijoj zaštiti u BIH sa naglaskom na marginalizirane grupe djece, održanog 21.02.2019.

Antidiskriminacijski program i pravila

Historija, kultura i jezik

Socijalna i zdravstvena zaštita

Vrtići za sve edukativni materijali

Resursni moduli (Podrška roditeljima)

NAPOMENA: Resursni moduli su dio modula Podrške obiteljima, koje je razvila Međunarodna asocijacija Step by Step (ISSA) i UNICEF ECARO. Cijeli paket sadrži 18 modula i mogu se naći ovdje:

https://www.issa.nl/modules_home_visitors

ISSA i UNICEF ECARO nisu odgovorni za kvalitetu prijevoda.

Zakoni, akcioni planovi, analize

Linkovi

Harvard University – Center on the Developing Child:

Resources (sa prevodima)

Roma Early Years Networks:

REYN.eu

REYN Hrvatska/Croatia

REYN Srbija/Serbia

REYN National Networks